Informatieoverdracht

via het beeldscherm

Websites = gebruiksvriendelijk

Big image

Website = meer dan code

Website = set van regels

Logische ordening

Allinea's

beknopt

Geen lijdende vorm en naamwoordstijl

speciale tekens