Dyfeisiau Allbynnu

Gwybodaeth am dyfeisiau allbynnu

Mathau o dyfeisiau allbwn

Printers GPS

Clust-ffonau Cerdyn Swn

Radio Taflunydd

Monitor

a.y.y.b.

Beth yw defeis allbwn?

Dyfeis allbwn yw rhywbeth sy'n cymryd pwer o'r cyfrifiadur ac yn defnyddio'r pwer ar gyfer swn, lluniau a cyfryngau eraill. Mae'r dyfeis allbwn yn cyniatau i ni weld y geiriau/paragraffau ar y sgrin.


DYMA'R WAHANOL FATHAU O DYFEISES

Cyfrifiadur Heb Dyfeis Allbwn

Beth byddai hyn fel?

Heb dyfeisiau allbwn, byddai'r cyfrifiadur yn ddibwynt oherwydd rydym yn rhyngweithio gyda'r dyfeisiau yma, dim y dyfeisiau mewnbynnu.