רצינו שתדעו 23

2 בפברואר 2013, כ"ב שבט תשע"ג

היום 70 שנה לניצחון בקרב סטלינגרד

אלכסנדר שכטמן העלה לקבוצת הפייסבוק את הקישור הבא:


https://www.youtube.com/watch?v=0JuQO4NZwYQ


ועוד על סגולה

אנא עירכו בדיקה מדגמית האם הגיליונות שנשלחו לבתי הספר אכן הגיעו ליעדם.


כדאי להפיץ בין המורים גם את המהדורה הדיגיטאלית:


http://www.segulamag.com/he/flash/33.swf


שימו לב - המהדורה הדיגיטאלית אינה כוללת את כל המאמרים.

תגמול לרכזי המקצוע

ארגון המורים מבקש להפיץ את הפנייה הבאה:

לכבוד:
ציבור המורים
סניף תל-אביב

שלום רב,

הנדון: שעה לרכז מקצוע

בהסכם הקיבוצי שנחתם בתאריך 14.08.2011 נקבע שרכז מקצוע מקבל בנוסף לאחוזים גם שעה שבועית . את השעה יקבל רכז בכיתות ט-י"ב בבית ספר ארבע שנתי, או י-י"יב בבית ספר תלת שנתי או שש שנתי ללא כל קשר להצטרפות לעוז לתמורה.
מורה שמרכז מקצוע ולא מקבל גם שעה שבועית, בנוסף לאחוזים, מתבקש להודיע במייל חוזר .

בברכה,
שרון גול - מזכיר סניף תל אביב

העתק: מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים;
הגב' נורית ולנסי – יו"ר המח' הפרופסיונאלית;
מנהלים;
וועדים.

בחינת הבגרות - מועד חורף

במייל נלווה תצורף פנייה למורים המגישים ולתלמידיהם. אנא הפיצו.

מועדי קיץ - בחינות הבגרות

אורית אהרוני העבירה אלי מסמך טיוטה של מועדי הקיץ. אין המדובר במסמך רשמי. ובכל זאת - אני מניחה שתמצאו בו עניין. והחשוב מכל - קיבלנו שני מועדים!!! (וזה ממש לא מובן מאיליו).

שבוע טוב ובהצלחה לכולנו

אורנה