نهال ها

نهال ها

نهال ها

نهال ها را در محلی بکارید که نور خورشید زیاد باشد. نهال ها به حداقل شش ساعت نور خورشید در روز نیاز دارند. اگر نمی توانید این مقدار نور خورشید را تامین کنید، می توانید چراغ های رشد را برای تکمیل نور خورشید خریداری کنید.

نهال ها را به طور منظم آبیاری کنید. مقدار آب به نوع نهال، آب و هوا و خاک بستگی دارد. به طور مرتب خاک را بررسی کنید تا ببینید خشک است یا خیر. اگر هست، نهال ها را آبیاری کنید.

وقتی نهال ها به اندازه کافی بزرگ شدند، می توانید آنها را به باغ خود پیوند بزنید. حتماً دستورالعمل های فاصله گذاری برای نوع گیاه را رعایت کنید. می توانید این اطلاعات را روی بسته بذر یا از نهالستانی که نهال ها را خریداری کرده اید، بیابید.وقتی هوا گرم شد و آخرین تاریخ یخبندان تمام شد، زمان شروع انواع نهال در بیرون است. با کمی آمادگی می توانید در کمترین زمان یک باغ زیبا داشته باشید.

در اینجا چند نکته برای خرید نهال به در خارج وجود دارد: