Hanes Google

Gan Kate Raby

PWY ?

Wnaeth Google dechrau yn 1996 gan Larry Page a Sergey Brin. Oedran Larry oedd 23 a oedran Sergey oedd 24. Roedd Lary a Sergey mynychu coleg yn California, Stanford University.
Big image

GOOGLE

Roedd Larry a Sergey wedi chwarau gyda eriau ac dyfesio y gair GOOGLE. Mae’r gair Google yn meddwl y rhif 1 gan dilyn 100 zero. Mae nhw wedi dewis y gair yma ohwerwydd mae ei nod i greu anfeidredd ‘infinite’ nifer o ddarnau o wybodaeth ac oedd yn bosib.Roedd Larry a sergey wedi dewis i defnyddio lliwau cynradd oherwydd mae GLAS GWYRDD MELYN A COCH yn sefyll allan.
Google, evolved


Yn chwefror 1999 symudoedd Larry a Sergey allan o’r garej mawr i

garej mawr i swyddfa gyda 8 person arall oedd yn gweithio gyda nhw.Roedd Larry a Sergey yn meddwl am ei syniadau yn garej mawr gwyn