Apple

apple

Roedd y sylfwdlwyd apple yw Steve Jobs , Steve Wozniak , Ronald Wayne.Roedd apple wedi creu yr i phone yr i mac a ipad a ipod.Mae apple wedi creu dau phone newydd y i phone 5c a 5s.mae y i phone 5c wedi cael e creu mas o plasteg,mae y clawr y 5c yn 25 pint.Mae y i phone 5s yn cael olion pusiedd.Mae na ipad newydd yr ipad air mae y ipad yn 0.5kg mae yn 28% ysgafn na yr ipad mae y 7.5 millimedrai tenaer na haner kilo.mae yr

Official iPhone 5 Trailer