SUHTLUSPORTAALIDE KASUTAMINE

EESMÄRK

Milliseid suhtlusportaale Tallinna Reaalkooli 10. c klassi esimese rühma õpilased kasutavad?

HÜPOTEES

SISU

  • Erinevate suhtlusportaalide kirjeldus
  • Küsitlus
  • Küsitluse analüüs

KOKKUVÕTE

  • Tänapäeval areneb tehnika kiiresti
  • Hüpotees leidis kinnitust