Geotermisk Energi

Vad är geotermisk energi?

Vad är det?

Geotermisk energi är energi som är lagrad i bergs grunden / jordskorpan alltså är det värme som kommer från magman i jordens inre. Genom att borra i marken eller tillräckligt djupt så får man tag på energi i form av vatten och ånga.

Det kan användas genom att man häller ner kallt vatten i det varma. sedan kan man använda det till att värma hushåll o.s.v

Geotermisk energi i Sverige och på Island

Bergvärme kan bestå av geotermisk energi, men är ofta kombinerad med jordvärme som består av lagrad solenergi Geotermisk energi och jordvärme är dock inte samma sak något som kan lätt blandas ihop. Bergvärme används ofta i villor och småhus.

I Sverige så kan användningen av geotermisk energi variera beroende på hur lätt det är att få tag på den. Man kan ta Lund som exempel. Där består 50% värme av geotermisk energi.

I Island använder man geotermisk energi väldigt mycket eftersom det är lätt tillgängligt. Det är lätt att få tag på eftersom de har många varma källor och heta källor.

Racha El-Bidawi, Amanda Benntersten, Andjela Mirkov