יש לי! יש לי! יש לי תשובה!

מועדי חורף וקיץ תשע"ט

ומה במקבץ זה:

בחינות הבגרות שהתקיימו בחורף תשע"ט ודגמי התשובות

בחינות הבגרות שהתקיימו בקיץ תשע"ט ודגמי התשובות

בחינת חצב ברק תשע"ט ודגם התשובות.


הדגם אינו מחוון, שכן אינו מפרט את החלוקה הפנימית של הניקוד בכל סעיף וסעיף. חלוקה זו משתנה ממועד למועד, ולעיתים אפילו תוך כדי הבדיקה עצמה, ועל כן ממילא אינכם יכולים ללמוד ממנה לגבי המועדים הבאים.


הדגם כולל מספר תשובות אפשריות לשאלות השונות. מספר תשובות ולא את כולן. יתרה מכך, התשובות מופיעות בראשי פרקים בלבד, ועל כן אם תלמיד יענה כך הוא לא יוכל לקבל את מלוא הניקוד, כמובן.


ראוי גם לחזור ולהדגיש - תשובה נכונה היא תשובה נכונה היסטורית, גם אם אינה מופיעה בספר לימוד זה או אחר.


שימו לב, המקבץ יתעדכן על ידי הוספת המסמכים החסרים לעת עתה.


בהצלחה לכולנו

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

022281, חורף תשע"ט:

022282, חורף תשע"ט (30%):

022284, עולה חדש, חורף תשע"ט:

022272, 30% עולה חדש, חורף תשע"ט:

022281, קיץ תשע"ט:

קישור לבחינה עתירת המדיה:

022282, קיץ תשע"ט:

022284, עולה חדש, קיץ תשע"ט:

022272, 30%, עולה חדש, קיץ תשע"ט:

022271, סחל"ב, קיץ תשע"ט:

022381, היסטוריה מורחב, קיץ תשע"ט:

022382, 30%, היסטוריה מורחב, קיץ תשע"ט:

חצב ברק , קיץ תשע"ט: