REFLEKTSIOON koolis

MIS ON? KELLELE VAJA? MILLEKS? KUIDAS?

MIS ON?

OMA "MINA" TUNNETAMINE; OMA MÕTETE, TUNNETE, ELAMUSTE jne PEEGELDUS. Praktilise kogemuse kirjeldamise, analüüsi ja hindamise protsess, mille eesmärgiks on sellest kogemusest õppimine.

 • Refleksiooniprotsessis vaatame tagasi oma kogemusele ja mõtiskleme kogetu tähtsuse üle, püüame aru saada, miks tegevusel olid just sellised tagajärjed ja mida oleks võinud teisiti teha.
 • Refleksioon on mõtlemise protsess, mille raames kujundame enda käitumist ja tegutsemispraktikat.

KELLELE VAJA?

Refleksioonist huvitatud osapooled:
 • SINA ISE!
 • Teised õpetajad
 • Õpilased
 • Lapsevanemad
 • Koolipersonal
 • Muud huvigrupid (ja ühiskond)

MILLEKS?

 • Refleksioon aitavab nii teist inimest kui ennast paremini ja sügavamalt tundma ja mõistma õppida.
 • Eneserefleksioon võib olla valus ja ebameeldiv, kuid on õpetlik, aitab mõista sügavamalt.
 • Refleksiooni tulemustest saavad õppida kõik osapooled, et tulevikus oleks töö veelgi tulemuslikum ja kõiki osapooli arvestav.

KUIDAS?

Refleksiooniks on mitmeid võimalusi:
 • Eneseanalüüs
 • Autobiograafiline refleksioon /elukäik õppijana ja õpetajana),
 • Tagasiside õppijatelt
 • Kolleegide kogemused, nõuanded, kriitilised jutuajamised, peegeldused
 • Teoreetiline kirjandus.
 • Portfoolio
 • Küsimustikud
 • Vestlus
 • jne
NB! Seo refleksioon igapäevase koolitööga - oska leida võimalusi eneserefleksiooniks suurt lisatööd tegemata!

ENESEREFLEKSIOON AITAB SUURENDADA ENESEKINDLUST JA LOOB ÕPETAJAPÄDEVUST, ET HAKKAMA SAADA ERINEVATES OLUKORDADES!