Telecomsector

De bijdrage v.d telecomsector aan de economische groei in NL

Achtergrond TELECOM

De telecomsector heeft de laatste decennia sterk in de belangstelling gestaan.
De opkomst van het Internet heeft ons werken, onze vrije tijdsbesteding en onze samenleving sterk beinvloed.

Trends

Het is te verwachten dat er in de toekomst nog veel nieuwe producten

en diensten ontwikkeld zullen worden die invloed hebben op ons welzijn.

Politieke partijen over technische innovatie

VVD

  • ICT sector moet meer geld uit de subsidiepot van de EU trekken
  • Extra investeringen in kennisdeling over innovaties
  • Meer buitenlandse innovatieve bedrijven in Nederland
  • Privacy impact assesments uitvoeren voor de bouw van nieuwe automatiseringgsystemen

PVDA

  • ICT moet overheid ondersteunen om efficiënter te worden
  • Verdubbeling van het aantal technische studenten
  • Meer financiële mogelijkheden voor innovatie in het MKB
  • Gebruik van ICT het onderwijs verbeteren door belasting verlaging op e-books, en e-learning omgevingen.
  • Vrijgeven van open data stimuleren
  • Privacy van groot belang bij verzamelen van data via internet