יהודה עמיחי -משורר ישראלי

1924-2000

יהודה עמיחי - אני העולם -Yehuda Amichai