De Aanpak in Duurzame Inzetbaarheid

“Kom in beweging”

Wat levert het op?

De aanpak geeft HR professionals inzicht in het beleid ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid. Dit wordt zichtbaar in een bedrijfsanalyse en een benchmark van de sector.


De aanpak reikt handvatten om te komen tot concrete vervolgstappen in het verwezenlijken van uw ambities op Duurzame Inzetbaarheid.


Dankzij de samenwerking met TNO heeft u een gecertificeerde analyse in handen waaruit blijkt waar u staat ten opzichte van de sector.

Big image

Visie & Dialoog

Deelnemende organisaties starten met een informele bijeenkomst als gezamenlijk vertrekpunt, waarbij Achmea haar visie geeft op Duurzame Inzetbaarheid en er ruimte is voor het voeren van inhoudelijke dialoog.


Deze bijeenkomst vindt plaats op een centrale locatie in het land en zal ongeveer 6 uur in beslag nemen (14.30 uur-20.30 uur).


Hiervoor is geen voorbereiding vereist.

Analyse & Advies

Individuele analyse i.s.m. TNO


Middels een individuele analyse verkrijgt de organisatie inzicht in de huidige status van het beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid.


De analyse is een gezamenlijke dienst van Achmea en TNO, en resulteert in een advies op maat. De analyse vindt plaats na een individueel gesprek (1.5 uur) met onze expert Duurzame inzetbaarheid.


Advies op maat en rapportage


Hierna vindt een terugkoppeling plaats in de vorm van een gesprek waarbij de individuele rapportage wordt besproken en afgestemd. De organisatie ontvangt zowel de individuele, als groepsrapportage in boekvorm en online (PDF).

Resultaten & Oplossingen

Tijdens een collectieve terugblik presenteren we de groepsresultaten en mogelijke vervolgstappen. De resultaten worden op groepsniveau besproken en Achmea verzorgt een aantal workshops met relevante oplossingen om te ondersteunen op de relevante punten uit de scan. De workshops worden specifiek afgestemd op de resultaten uit de individuele en groepsrapportages.


Het gehele traject wordt geëvalueerd en de organisaties worden ondersteund op mogelijke vervolgtrajecten binnen de relevante oplossingen.


Duur: 6 uur, locatie Congrescentrum Achmea, te Zeist.