העדות

העדות היא מצוות איסלאם שבה מוסלמי קורא את ה"שהאדה"

רקע

האסלאם הוא דת מונותאיסטית בעלת חמש מצוות עיקריות שאותם כל מוסלמי חייב לקיים.

אנחנו נתמקד רק באחת שנקרא "עמוד העדות".

היסטוריה על העדות וה"שאהדה"

לאברהם, כאומר למשפחתו כי הוא לא מחויב לאלילים אשר הם עובדים, רק לאל אשר יצר אותו (בדומה לחלק הראשון של השהאדה). ולמשה - מסופר כי הוא בקש מהאל שילמד אותו תפילה מיוחדת בעלת סגולות מיוחדות, לא דמוניות והשהאדה היא מה שנתן לו אללה (האל המוסלמי), כי תפילה זו היא נחשבת ללחש בעל יכולות מיוחדות.

לפי מסורת נוספת, לימד מחמד את עלי (בן דודו וממשיכו של מוחמד) את השהאדה ואמר לו כי לחש זה טוב כנגד כל העוונות והחטאים.

מידע כללי

ה"שאהדה" היא הכרזה אמנותית דתית מוסלמית אשר כוללת הצהרה של המוסלמי המאמין באמוניו באללה (האל המוסלמי) ומוחמד שליחו של אללה. שינון השאהדה הוא אחד מעמודי האיסלאם (מצוות).

המאמין הדתי אומר את המשפט הזה פעמיים ביום, ביום משכבו, בהגעתו לבגרות, ובתהאסלמותו

ה"שהאדה" ופירושה

لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ; בתעתק לעברית: לַא אִלָהַ אִלַּא אלְלָהְ מֻחַמַּדֻן רַסוּלֻ אלְלָהְ. פירושן: שאין אחד כמו אללה ומוחמד הוא שליח של אללה.

הגייית השאהדה

יום משכבו של המוסלמי המאמין

כאשר הגיע הקץ לחייו של המוסלמי המאמין, משפחתו מתפללים לאללה שיניח אותו בגן עדן בעזרת השאהדה שמסמלת הוקרה לאללה.

אמירת המשפט פעמיים ביום

כאשר המוסלמי המאמין שומע את המואזין הוא שומע אותו קורא את השאהדה, ובנוסף קורא אותו עוד פעם בתפילה עצמה.

חמש תפילות ביום אצל המוסלמי ורק שניים מהם נשמע השאהדה בפתילה. בשאר התפילות המואזין כל הזמן קורא את השהאדה ובכך מזמין את המוסלמים להתפלל.

הגעתו לבגרות

כל מוסלמי בגיל 13 הגיע לבגרות (כמו יהודים). בטקס התבגרותו הילד עובר תהליך התבגרות מוסלמית ובניהם מברכים אותו על השהאדה ובנוסף הוא עצמו מברך על השהאדה.

טקס ההתאסלמות

בכל טקס התאסלמות חייב מוסלמי לקרוא את השהאדה שלוש פעמים מרצון כנה וחיובי בנוחכות שני מוסלמים ובכך הופך האדם למוסלמי.
קריאת המואזין בתוך מסגד נוזהה, יפו Muezzin's Call to Prayer at the Nuzha mosque, Jaffa

לסיכום!

העדות היא אחד מחמשת עמודי האסלאם שמצהירה על נאמנות המאמין לאללה ולהודות בקיומו של מוחמד, היא נהגית פעמיים ביום ובטקסים מוסלמים מסויימים, ולפי האמונה ההיסטוריה של המשפט באה מאברהם אבינו ומשה רבינו וחליפו של מוחמד.