השפעת העלייה מצרפת על אשדוד

מגישה: אורלי עבאדי-אטיאס; מנחות: חניתה ברעם ומיה לוי

מבוא

בעשור האחרון התגברה העלייה מצרפת, בעיקר בעקבות גלי האנטישמיות כלפי יהודים במדינה זו.
רבים מהעולים השתקעו בערי החוף, בעיקר בערים אשדוד ונתניה שבהם אוכלוסייה דוברת צרפתית רבה
(ראו מפות ותרשימים בהמשך הכרזה).

בעבודה זו חקרתי את השפעת העליה מצרפת על המרחב העירוני באשדוד בתחומי המסחר, התרבות והשירותים.
חקרתי זאת באמצעות שאלונים (מחקר כמותי) שניתנו ל-10 עולים מצרפת.
הקשר לגיאוגרפיה הוא לתחום הפיתוח והתכנון הסביבתי בהקשר של גידול אוכלוסין.
במקרה זה, גידול אוכלוסין שנבע מהגירה חיצונית (עליה) של יהודים מצרפת שהצריך פיתוח ותכנון לאוכלוסייה ייחודית זו.

המסקנות איששו את השערות המחקר שלי ואכן, היה שינוי במרחב העירוני של אשדוד, בעקבות העליה מצרפת בעשור האחרון - בתחומי המסחר, התרבות והשירותים.
מענה לשאלת החקר: היה שינוי במרחב העירוני בתחומי המסחר והשירותים, במידה רבה, בעיקר בשירותי דת וחנויות מזון ייחודיות/ייעודיות לקהל הצרפתי.

שאלת החקר והשערות המחקר

שאלת החקר: כיצד העלייה של עולי צרפת לאשדוד בעשר השנים האחרונות, השפיעה על פיתוח המרחב העירוני בעיר?

השערות המחקר

1. בעקבות העלייה מצרפת נוספו לעיר אשדוד , בעשר השנים האחרונות, מוסדות תרבות ודת, למשל , בתי כנסת לעולים מצרפת

2. בעקבות העלייה מצרפת הוקמו בעיר אשדוד, בעשר השנים האחרונות, חנויות המתמחות באוכל צרפתי – למשל, קונדיטוריות שמוכרות מאפים צרפתים.

3. בעקבות העלייה מצרפת הוקמו בעיר אשדוד, בעשר השנים האחרונות, חנויות אופנה שמיועדות לקהל הצרפתי

מתודולוגיה

שיטת המחקר: כמותית
כלי המחקר: שאלונים (סקרים) שניתנו ל-11 מרואיינים.
אוכלוסיית החקר: עולי צרפת בעיר אשדוד (מעל גיל 25)

ממצאי המחקר

הסקת מסקנות ומענה לשאת החקר

מסקנות:

1. העולים נחלקו כמעט במידה שווה בין אילו הסבורים שהוקמו בעיר חנויות ושירותים ייחודיים לעולים מצרפת במידה רבה או במידה רבה מאד, לבין אילו שסברו שלא הוקמו כלל או במידה מעטה.
* בעשר השנים האחרונות.

2. רוב העולים מצרפת (64%) סברו שהעלייה מצרפת שינתה את המרחב העירוני של העיר אשדוד, בעשר השנים האחרונות במידה רבה או רבה מאד.


מענה לשאלת החקר

העלייה מצרפת השפיעה במידה רבה על המרחב בעירוני של העיר אשדוד, בעשר השנים האחרונות, בעיקר בתחום הדת. גם בתחומי התרבות וחנויות המזון הייתה השפעה, אך פחותה ממוסדות הדת. בתחומי הביגוד והאופנה לא הייתה השפעה כלל.

סיכום

עבודה זו תרמה לי רבות. אי אפשרה לי להבין את השפעת העלייה מצרפת על העיר אשדוד בעשר השנים האחרונות.
בחרתי להתמקד בתחומי המסחר והשירותים. במחקר זה גיליתי שהיה שינוי מועט - בעיקר בתחומי הדת (הוקמו למשל, בתי כנסת רבים) ובתחום המזון (קונדיטוריות מתמחות רבות למאפים צרפתיים). לפיכך, שאל החקר אוששה ואכן היה שינוי, אך לא במידה משמעותי.
*יש לציין שרוב העולים הם דתיים ורבים מהם אנשים מבוגרים.
הצעות לעיריית אשדוד: להשקיע יותר בעולים, רבים מהם מרגישים שלא מספיק מטפלים בהם ומקימים מוסדות מכוונים לעלייה זו. הדבר היקשה, ועדיין מקשה, על קליטתם בארץ.
המלצות למחקר עתידי: לחקור את השינוי המרחב העירוני של אשדוד בתחום הנדל"ן בעקבות העלייה מצרפת.

נספחים

מרכז דהאן - יהודי צרפת, עלייה וקליטה - קליטת העולים מצרפת - הישגים וקשיים
Big image
Big image
Big image