Reuma

rheumatoid arthritis

Wat is het?

Aandoeningen van het bindweefsel, met name de gewrichten en verwante structuren, gekenmerkt door zwelling, pijn en functiestoornissen:

o.a. de ledematen zoals handen en voeten.

Oorzaken

Bij vele “reumatische aandoeningen is de oorzaak niet gekend. In sommige gevallen kan reuma het gevolg zijn van een overbelasting van een gewricht .


Big image

Symptomen

Reuma is in feite een verzamelnaam voor een aantal uiteenlopende aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en het bot. In feite gaat het dus om alle aandoeningen van het voortbewegingsapparaat.


 • een relatief plots optredende pijn en zwelling in één of meerdere gewrichten, stijfheid en verlies aan kracht. De pijn en stijfheid kan vooral 's morgens of na een tijd stil zitten erg zijn. De typische morgenstijfheid kan soms meer dan een half uur aanhouden. De ziekte kan een algemeen gevoel van ziekelijkheid en vermoeidheid geven, vergelijkbaar met het gevoel bij griep.
  RA begint (meestal) ter hoogte van de gewrichtjes van de handen en de voeten. Soms kan RA zich naar andere gewrichten uitbreiden. Na enkele maanden of jaren evolutie treedt vaak een typische misvorming op: een zijwaartse afwijking van de vingers. 3 à 4 patiënten op 10 hebben ook heel typische reumaknobbels in de buurt van de aangetaste gewrichten.
  Meestal treedt de ziekte symmetrisch op: wanneer een gewricht aan een kant van het lichaam is aangetast, dan is meestal ook hetzelfde gewricht aan de andere kant aangetast.

  Indien vier van de volgende symptomen optreden is de kans groot dat het om reumatoïde artritis gaat:
  • ochtendstijfheid die langer dan 1 uur duurt sinds minstens 6 weken
  • ontsteking (zwelling, pijn) in drie of meer gewrichten sinds minstens 6 weken
  • ontsteking in de hand-, pols- of vingergewrichten sinds minstens 6 weken.
  • reumafactor in het bloed (dit is een specifiek soort antilichaampjes in het bloed die echter ook bij sommige andere aandoeningen aanwezig zijn).
  • karakteristieke wijzigingen op radiologische foto's

Behandeling

Er bestaat nog geen genezende behandeling. Wel kan de pijn verzacht worden en de ontsteking verminderd of gestopt worden. Ook kan de verdere afbraak van kraakbeen en de gewrichtsschade afgeremd of gestopt worden. Door zo snel mogelijk na de vaststelling van de ziekte te starten met een agressieve behandeling wordt het invaliderend karakter van de ziekte afgeremd en wordt de levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk verhoogd. De behandeling hangt af van het type Reuma, maar begint in het algemeen eenvoudig met rust, oefeningen en goede voeding. Indien een directe oorzaak gevonden wordt (b.v. een infectie of verkeerd gebruik van ledematen), zal getracht worden die oorzaak eerst weg te nemen.


Big image

preventie

Het ontstaan zelf van een ontstekingsreuma kan men niet voorkomen. Wel kan men er voor zorgen dat de diagnose zo vlug mogelijk gesteld wordt en dat er zo vlug mogelijk een adequate behandeling gestart wordt. Bij het starten van een basisbehandeling is elke dag kostbaar omdat de ziekte op korte tijd zeer hevig kan toeslaan met onherstelbare gewrichtsmisvormingen als gevolg. De laatste jaren is men er meer van overtuigd geraakt dat het vooral tijdens de eerste maanden van de ziekte is dat er onomkeerbare schade aan de gewrichten wordt aangericht en dat het er op aankomt tijdens die maanden zo krachtig als nodig en mogelijk, te behandelen.

Voeding

Een direct oorzakelijk verband tussen voeding en het ontstaan of het verergeren van een reumatische ziekte werd nooit aangetoond. Daar tegen over staat dat er geen twijfel bestaat over het verband tussen wat men eet en de gezondheid.
• Een voeding rijk aan onverzadigde vetten (vis in plaats van vlees en dan bij voorkeur vette vis) zou de ontstekingspijnen wat verminderen zodat de behoefte aan pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie wat zou verminderen.
• Er bestaat geen enkel verband tussen zure voeding en reuma. Beweren dat tomaten en yoghurt slecht zijn voor reuma is onzin. Het gebruik van zure voeding maakt het bloed helemaal niet zuur. De zuurtegraad van het bloed blijft tussen zeer nauwe grenzen.
wat is reuma jelle denise en dana