מדור אומנות

אמנים רבים הושפעו מניצחון אהוד, וכתוצאה מכך ציירו את הציורים הבאים. אספנו את הציורים הבולטים ביותר ביחד למדור מיוחד- וכתבנו את הפרשנות שלנו מתחת לכל ציור.

רוב הציורים שציורו בפרק ג הם של אהוד ועגלון- ניתן להבין שאמנים אבים חושבים שרגע הריגת עגלון הוא רגע שיא בסיפור.

Big image

אנו סבורות שהציור הבא הינו הכי מדויק מבין ארבעת הציורים, אך גם פה האמן שינה את הפרטים המשניים בהתאם לתקופתו שהמספר המקראי לא מציין: לבוש עגלון ואהוד, הרהיטים בארמון, והיחס של אהוד כלפי עגלון.

עגלון מוצג כטיפש, ושומר על הבעה אדישה רגעים לפני המוות שלו. בניגוד אליו, תנוחתו של אהוד מציגה קרבה למלך, למרות שהוא מתכנן להרוג את עגלון בעוד שניות ספורות.

הציור עומד בכל התיאורים שאמר המספר המקראי. לדוגמה:

"אהוד בן גרא בן הימיני איש היטר יד ימינו"- אהוד מחזיק את חרבו ביד שמאל.

"ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות גומד אורכה"- אהוד מחזיק חרב קצרה מאוד בציור.

"עגלון איש בריא מאוד"- כלומר, עגלון איש שמן מאוד.

"דבר סתר לי אליך... דבר אלוהים לי אליך"- אהוד מוצג כמספר דבר סוד לעגלון.