Dějiny českého národa

Daniel Utikal

Jiří z Poděbrat

Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420, Poděbrady – 22. března, 1471 Praha) byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové z cizích dynastií.

  • Jiří z Poděbrat se pokusil sjednotit celou Evropu
  • Je pochován v katedrále sv. Víta
46 - Jiří z Poděbrad - Dějiny udatného českého národa