סבלנות

ערך הסובלנות

ערך הסובלנות

הסובלנות היא ערך חשוב ביותר לבני האדם:

1.הסובלנות היא משמעותו הנוהג של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד, בהבנה ובהיעדר כלפי השונים ממנו מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם הוא אינו מסכים עם דעותיהם, התנהגותם או אמונתם.