eCraft Sverige nyårshälsning.

En tillbakablick samt en preview av 2013.