גמילות חסדים

מגיש:איתי שאולוב

גמ"ח

גמילות חֲסָדִים הוא מושג המשקף את חובתו של יהודי על פי הלך להיטיב עם זולת ללא כל חשבון ולפנים משורת דין בכל אמצעי האפשרי: בממונו (צדק, השאלת חפצים), בגופו (עזרה פיזית, ביקור חולים, השתתפות בשמחות וחסד של אמת) ובדיבורו (עצה טוב, העידוד והניחום).


במקומות רבים בתנ"ך המודגש חשיבות הרבה של מצוות, שאחדות מהן, כגון "לא יעמוד על דם רעך", עוסק בגמילות חסדים. בתלמוד כתוב [1] שגמילות חסדים חשובות יותר מצדקה, שנעשה רק בממון, ואילו גמילות חסדים הנה לחברתו כולל אדם בין ונעשה גם לעשירים וגם למתים.

מדוע כדי להשתתף בגמח

כאתה משתתף בגמ"ח יש לך הרגשה טובה. ביהדות "גמילות החסדים" היא חובה אך לא כולם מבצע את המצווה זו (על פי הלכה)
תורה מחייבת איתה גמילות-חסדים