עבודה בתנ"ך

מגיש:נתנאל עדאקי

שני ציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי

א. שמות ד פסוק יז- "ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות"

הסבר: במטה הזה תעשה את האותות, אשר אומר עלייך (ה' יאמר)


ב. שמות א פסוק יג-"ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך"

הסבר: המצרים נתנו לבני ישראל עבודות קשות

הטקס הנערך במהלך הקריאה של עשר המכות

כל פעם שאומרים מכה סבא שלי שופח לתוך כוס יין שמסמל את המכה ולבסוף שופחים את היין בכיור כלומר אומרים מכה ואז שופכים 10 פעמים
Big image

ערוב-

א. שמות פרק ח' פס' 16-28


ב. שמילא את בתי המצרים ואת אדמתם, ו"השחית" את כל הארץ.

ג. כן

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה זו,

פרעה רצה להסיר את המכה ולכן קרא למשה ואהרון ואמר להם שיזבחו במצרים.

ה. ה' רצה להפחיד את המצרים ולהראות את הכוח שלו על החיות הפרא כמו מה שעם כלפי בני ישראל

דבר-

א. שמות פרק ט' פס' 1-7


ב. כל הסוסים, החמורים, הגמלים, הבקר והצאן של המצרים מת וכל החיות של בני ישראל אשר בשדה נשארו בחיים.

ג. כן

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה זו,

פרעה שלח את העבדים שלו לשדה ושיראו מה קורה ויגידו לא.

ה. ה' רצה להראות למצרים שהוא ברגע אחד יכול להרוג ורגע אחד להחיות