Opdracht Emoties

Humane Wetenschappen - ASO - Klas 406

Big image

Individuele opdracht

Wat?:


 • Let deze week op je emoties en reflecteer hierover.
 • Volgende vragen dienen als hulpmiddel:
  -Welke emoties, gevoelens had ik?
  -Op welk moment was dit?
  -Hoe zijn ze ontstaan? (door je eigen gedachten? door een gebeurtenis? door iets uit je omgeving?, door het horen van muziek, het lezen van een boek, het zien van een film, ?, ...)
  -Hoe merkte ik dit bij mezelf?
  -Merkten anderen dit op?
  -...

Uitwerking (max. 3 pagina's):


 • Maak een soort 'dagboek' aan waarbij je je bevindingen neerschrijft
 • Zorg voor een duidelijke structuur: inleiding, midden en slot
 • Onderbouw je bevindingen met specifieke voorbeelden
 • Noot: verzorgde en creatieve lay-out levert een pluspunt op


Indienen:
Wat: enkel digitale versie (Word)

Wanneer: 01/04/'15
Waar: dropbox webschool

Vragen?

Meer uitleg nodig of dringende vragen?
Enkel via schoolmail :

saarvanhevel@ivowebschool.be
Big image