!נפל דבר בישראל!

שמועות עברו בארץ כנען: עלי פוטר מעבודתו!

עלי פוטר מעבודתו!

הסיבות לפיטור עדיין לא ברורות.

מי שלא יודע מי זה עלי, הוא היה הכהן הגדול בבית המקדש שבשילה, מזבח ה'.

בניו של עלי, חפני ופנחס, עשו חטאים רבים לדוגמה: בכל פעם שבא אדם להקריב קרבן במשכן, הם היו באים לכלי בו התבשל הבשר, ולוקחים לעצמם, ובגלל זה אנו חושבים שמזה עלי פוטר מעבודתו מכיוון שהוא זה שגידל את חופני ופנחס.

הראיון שלנו עם שמואל

מי שיודע את הסיבות לפיטור של עלי הוא שמואל, אוהד זיגלמן המראיין שלנו נסע לפגוש אותו.

אוהד: שלום שמואל.

שמואל: שלום גם לך, אוהד.

אוהד: ספר לנו מה אתה יודע על הפיטור של עלי?

שמואל: מה שאני יודע על הפיטור של עלי זה שה' חשב שמשפחת עלי חוטא.

אוהד: מאיפה אתה יודע זאת?

שמואל: ה' הופיע מולי ואמר לי זאת.

אוהד: וואו, ה' הופיע מולך, זה מאוד רציני ומכובד. ספר לנו למה אתה חושב שהוא הופיע דווקא מולך?

שמואל: אני לא יודע, אך אני יודע שהוא הופיע מולי בדרך מוזרה.

אוהד: האם אתה יכול לפרט על הדרך ה"מוזרה"?

שמואל: הוא קרה ארבע פעמים וכמעט בכל הפעמים חשבתי שזה עלי, עד שבסוף הבנתי שזה הוא (ה').

אוהד: האם לדעתך פיטוריו של עלי נחשב כ"נפל דבר בישראל"?

שמואל: כן, מכיוון שזה דבר מאוד גדול לארץ כנען שמסוגל להשפיע על כולה.

אוהד: תודה רבה לך, שמואל על הראיון.

שמואל: תודה גם לך.

מי אנחנו?

אנו שמחנו לתת לכם מידע.

נשמח לשרת אותכם שוב.

כתבים: אוהד זיגלמן, עילי גיסין ודניאל אליפז כיתה ה-2 מבית הספר רמת החייל