HTML 5 en CSS

jouw eerste stappen

HTML 5

Veranderingen ten opzichte van HTML 4

HTML5 introduceert nieuwe tags die ervoor zorgen dat er meer structuur in het document komt zoals <header> om het header-gedeelte aan te duiden , <nav> voor navigatie en <article> om het artikeldeel aan te duiden. Verder komen er ook tags die het mogelijk maken om interactieve content af te spelen zonder gebruik te maken van een Flash Player-plug-in, zoals de <video>-tag. Door verbetering op het gebied van het Document Object Model zouden webpagina’s sneller moeten laden. Ook komt er een <canvas>-element dat scripts biedt voor een resolutieafhankelijk canvas. Deze kunnen gebruikt worden voor het renderen van grafieken of voor andere visuele effecten. HTML5 zorgt er ook voor dat webapplicaties offline beschikbaar kunnen worden, bij het eerste bezoek aan de applicatie download je dan automatisch de benodigde files voor de webapp en dan kun je deze later offline gebruiken. Als je in zo’n offline applicatie dan veranderingen aanbrengt dan worden deze naar de server doorgestuurd op het eerstvolgende moment dat er weer internetverbinding is. Verder is er nu een mogelijkheid om drag and drop te implementeren.

In mei 2010 werd het WebM-bestandsformaat aangekondigd om video's af te spelen via het video-element van HTML 5.

Paul Wooerlee Hans Kerssies

Kom naar de les

Je bent van harte uitgenodigd om deze les te volgen

eerste les

Tuesday, Jun 4th, 9pm

stadionplein 11 Zwolle (Ins 1)

Neem je laptop en boek mee