Võõrliigid

Plakat

Mis on võõrliik?

Võõrliik on taime-, looma- või seeneliik mis on levinud inimtegevuse tõttu oma algsest elupaigast välja.

Bioinvasioon

Kui võõrliik hakkab väljaspool oma tegelikku elupaika kiirelt levima võib see olla kahjulik keskkonnale. Alguses võõrliiki teise keskkonda üle tuues tihti ei teata, kas liik võiks olla keskkonnale ohtlik.


Invasiivsete võõrliikide tunnusteks on näiteks: kiire kasv, hea paljunemisvõime, vastupidavus erinavetele oludele.


Bioinvasioon toimub kuues etapis


  1. sissetoomine, kui inimene uue liige tahtlikult või tahtmatult uude keskkonda toob
  2. naturaliseerumine, kui liik suudab moodustada püsivaid populatsioone
  3. kohestumine, kui liik kohaneb võõraste keskkonnatingimustega
  4. levik, kui liik levib naaberaladele
  5. interaktsioon, kui liik hakkab konkureerima pärismaiste liikidega
  6. stabiliseerumine, kui liik domineerib teiste liikide üle ja võib need välja tõrjudaa

Miks tuuakse võõrastesse keskkondadesse võõrliike?

Inimesed toovad liike nende algsetest elupaikadest välja erinevatel põhjustel. Taimi tuuakse tihti aianduseks. Loomad viiakse aegajalt oma algsest elukohast välja lemmikloomadena. Kõik võõrliigid ei ole meelega inimeste poolt võõrastes keskkondades levitatud.

Näiteid võõrliikidest

Eestisse on võõrliikidena sisse toodud näiteks mink ehk ameerika naarits ja sosnovski karuputk.