"דור דור ודורשיו"- נועם ועוז

"בצלם אלוהים ברא את האדם" פרקי אבות ג,י"ח

הקדמה