למידה משמעותית

קידום למידה משמעותית בספרות, בעברית ובמשנה

מהי למידה משמעותית?

למידה משמעותית היא למידה המזמנת חוויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות לומד ומלמד ורלוונטית ללומד.

ישנן דרכים רבות לקידום למידה משמעותית, ואלו הן המועדפות עלי: למידה מבוססת פרויקטים, פדגוגיה דיגיטלית, למידת עמיתים, למידה בינתחומית ודיונים (דילמות מוסריות לשם הבלטת ערכים).

תוצרים לדוגמה:

יחידות לימוד מתוקשבות בספרות - שמחת הקריאה

יחידות הלימוד הללו מעמידות על נס דילמות חברתיות ולבד מהקשרן לספר הקריאה הן "מתחברות" ליצירות נוספות מתכנית הלימודים.

יחידות לימוד מתוקשבות נוספות

למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים, למידה שיתופית, למידה יצירתית ועוד.