וירג'יניה וולף - אנטי מלחמתית

האינסטינקט המיני במלחמה

וירג'יניה וולף - סופרת בריטית אנטי מלחמתית: האינסטינקט המיני במלחמה

'במידה ואתה מתעקש להילחם להגן עלי או על מדינתנו, שזה יהיה ברור בינינו, אתה פועל להעצמת האינסטינקט המיני הגברי שאני לא חולקת. אתה פועל להפקת תועלת ממה שאין לי ולא יהיה לי'.