עבודה במדעים מכון וולקני

מאת: עידן בלוי

שאלת החקר וההשערה

שאלת החקר שלי הייתה: במה יש יותר חיידקים, בגזר טבעי או בגזר קונבנציונלי.

ההשערה שלי הייתה שבגזר הטבעי יהיו יותר חיידקים, כי בגזר הקונבנציונלי יש חומרים כימיים שמרחיקים חיידקים

מהלך הניסוי