Els meus llibre recomanats

Gustavo Guerrero Gorozabel

COM UN MIRATGE Autor/a: Roca Maria Mercè

Era un nin que vivia en un poble amb els seus pares i va conèixer una nina que venia de l'estranger, el nin i la nina es varen enamorar i els varen ocórrer molts de succesos. Acompanya'ls en la seva aventura d'amor.
Big image

GERONIMO STILTON Autor/a:Elisabetta Dami

Geronimo Stilton és una rata de color taronja. Cuant se estava duchant un gnom el va telestrasportar a un lloc estrany, i no pot sortir sense la teva ajuda.Acompanya'l a resoldre els misteris per sortir d'aquell lloc estrany.
Big image

LA MA NEGRE Autor/a:JAUME COPONS

Victor és un nin que se porta malament i le va promete a la seva mare que no estaria més en el despatx del director. Ell i el seus amics Jordi, Laura i Ícar, tenen que fer un treball, però primer es varen posar un nom "La ma negre".Cuant varen sortir de ca seva, no saben el que les espere...
Big image

LO IMPOSIBLE Autor/a:María Belón

És un nin que esta de viatge en Tailàndia amb els seus pares, Ells estaven de vacacions se os estaven pasant bé cuant de repent va apareixe un tsunami, i va acabat destrosant tot.
Big image

TEATRO BREVE AUTOR/A:PEDRO VÍLLORA

És un llibre que consta de 3 teatres:Carta d'amor a Mary, La consulta i Epitáfio. Son teatres que cuant els llegeixes et riuras molt i té o pasaras bé
Big image