PC školarac CLUB

Pridružite nam se postanite član PC školarac kluba

O nama

Naš projekat se razvija više od 5 godina od kada smo izdali naš prvi multimedijalni CD pod nazivom "DJEČIJI SAN", pa do sada kada smo u stanju da, u skladu sa dostignućima najnovije tehnologije, pružimo školskoj djeci sadržaje koji će im donijeti novo iskustvo na putu stalnog usavršavanja.

Prvi broj magazina PC školarac došao je do gotovo svih osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i doživio je šest izdanja. Ovo nesumnjivo govori o tome da je magazin prepoznat kao vrelo novih ideja i znanja i kvalitetno pomoćno sredstvo u nastavnom procesu koje prati savremena kretanja i interese djece i u pogledu novih tehnologija.

Svojim radom podržavamo i djelovanje udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, koje je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, i to na način da kupovinom digitalnog magazina PC školarac, kao i naših drugih izdanja (Kalendar za 2015 godinu) dio novca ide za stipendije za djecu kojoj je to potrebno.
Big image

Sadržaji na CD-u PC školarac su interaktivni i adaptirani za uzrast osnovaca od 1- 5 razreda.