Teadmus- loome

Teadmusloome (ingl.k. Knowledge Building)

Teadmusloome (knowledge building) on protsess, mille käigus läbi koostöö ja argumenteerimise sünnivad uued teadmised. Teadmusloome tulemusi jagatakse alati teistega ja selle kohta antakse loojatele tagasisidet. Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993).

Õppimine

Seesmine protsess, mida on peaaegu võimatu jälgida ning mille tulemused muutuvad õppija uskumused, hoiakud või oskused.

Teadmusloome jaoks olulised põhimõtted

  • Vastused peituvad õppijates.
  • Teadmus luuakse varasemate teadmiste põhjal.
  • Probleemid on reaalsed.
  • Ideed on uuenduslikud.
  • Erinevad ideed lisavad arutellu mitmekülgsust.
  • Parimad ideed selguvad arutelus.
  • Grupis osalejad leiavad ise parimad lahendused.
  • Ühine vastutus liidab grupi.
  • Otsustamine on demokraatlik.
  • Kriitika on vajalik uute teadmiste sündimiseks.
Knowledge Forum