Plechtige Ondertekening

Ter oprichting van een nieuw Kazou Koninkrijk op 't Kiel

Dagtekening* der Plechtige Ondertekening

Geëerde prinsen en prinsessen, ridders en jonkvrouwen

Onze grootste dankbaarheid om reden van Uwer bereidwillige replieken op onze voorafgaande berichtgeving.

Zeer gaarne melden wij dat de Plechtige Ondertekening van het Verdrag der Straat des Vakantie zal plaatsvinden op de 18de dag van de 5de maand op het voldane uur 14 uur des namiddags. Gelieve deze hoogst waardige dag- en uurtekening in uwer kalendarium te vrijwaren.

Menigmalen dank!


Lynn de Lyrische & Gytha de Genadige

* Volgens het vermaarde naslagwerk "Wikipedia" doelt "dagtekening" op "de aanduiding van de betrokken dag in een bepaalde kalender". Heden ten dage wordt frequent het nieuwerwetsere verbum "datum" aangewend.


Plechtige Ondertekening

Sunday, May 18th, 2-5pm

't Kiel (exacte locatie wordt U naderhand nog medegedeeld)