האדם והסביבה

עדן שליזרמן ונדב אפשטיין ט'5

למה בחרנו בנושא זה?

אנחנו בחרנו בהשפעת האדם על הסביבה מפני שנושא זה חשוב לימינו כיום וגם לעתיד , הוא מלמד אותנו כיצד נוכל לשפר את העולם ולהפוך אותו למקום טוב יותר עבור כולנו.

הגורמים של השפעת האדם על הסביבה

בעשורים האחרונים פעילות האדם גורמת לפגיעה גוברת והולכת במערכות הטבעיות ובמרקם החיים העדין על פני כדור הארץ.

גידול האוכלוסייה המואץ והעלייה ברמת החיים יוצרים לחץ מוגבר על משאבי טבע כמו מקורות מזון, אנרגיה, מים, קרקע ואוויר.

צריכה מוגברת של המשאבים עלולה לסכן את קיומם: הטבע יכול לחדש את משאביו בקצב כלשהו, אך בני האדם צורכים חלק ניכר מן המשאבים בקצב מהיר יותר מן הקצב שבו הטבע מסוגל לחדש אותם.

בעיה אחרת הנובעת מן הצריכה המוגברת היא הצטברות הפסולת והמפגעים הסביבתיים הנגרמים בעקבות זאת.

תוצאות השפעת האדם על הסביבה


תוצאות השפעת האדם על הסביבה הן:

גידול האוכלוסייה ועליה ברמת החיים:

- גידול האוכלוסייה המואץ והעלייה ברמת החיים יוצרים לחץ מוגבר על משאבי טבע כמו מקורות מזון, אנרגיה, מים, קרקע ואוויר.
דלדול משאבי טבע:

- צריכה מוגברת של המשאבים עלולה לסכן את הקיום: הטבע יכול לחדש את משאביו בקצב כלשהו, אך בני האדם צורכים חלק ניכר מהמשאבים בקצב מהיר יותר מן הקצב שבוא הטבע מסוגל לחדש אותם, וזה גרם לדלדול משאבי הטבע.

הצטברות פסולת:

-בעיה אחרת הנובעת מן הצריכה המוגברת היא הצטברות הפסולת והמפגעים הסביבתיים הנגרמים בעקבות זאת.

מושגים בסיסיים

  1. דלדול משאבים טבעיים- משאבי טבע לא נשארים תמיד בעולם- והאדם "תורם" לצמצומם.
2. הצטברות פסולת-פסולת שלא ניתן למחזר מצטברת ואין פיתרון לה.

3. זיהום משאבי טבע-משאבי טבע כגון: מים, קרקע ואוויר מזדהמים בגלל מספר גורמים לדוגמה: מפעלים ותעשייה.
4. התחממות כדור הארץ-מונח המתאר עלייה בטמפ הממוצעת של פני השטח של כדור הארץ בשנים האחרונות.
5. טביעת רגל אקולוגית-מדד המתאר את שטח האדמה והמים הנדרשים כדי לספק את צורכי האוכלוסייה ולקלוט את חומרי הפסולת שלה, באורח חיים נתון.
6. מקורות אנרגיה מתחדשים\מתכלים-

מתכלים-שיספיקו לזמן קצוב, כגון : פחם ונפט

מתחדשים-מקורות אנרגיה שלא יגמרו לעולם, כגון : השמש והרוח

השפעת האדם על העולם-מפה

בתמונה רואים את מפת העולם. האורות שמצויינים על המפה מתארים את כמות פעילות האדם באותו אזור.
Big image

תמונות הממחישות את התופעות לפני ואחרי

יחסי גומלין אדם סביבה (חלק א')
Saving The Environment

גרף מחזור פסולת עירונית

הגרף מתאר את אחוזי המיחזור בארצות שונות.

ניתן לראות שבאוסטריה אחוזי המיחזור הם הגבוהים ביותר, ואילו בישראל אחוזי המיחזור הם הנמוכים ביותר מבין המדינות הנבדקות.

Big image

גרף טביעת רגל אקולוגית

הגרף מתאר את שטח האדמה והמים הנדרשים כדי לספק את צורכי האוכלוסייה ולקלוט את חומרי הפסולת שלה,

לכל אדם בממוצע במדינות הנתונות.

לפי הגרף ניתן לראות שבצפון אמריקה אדם אחד צריך את הכמות גדולה יותר של שטח כדי לספק את צורכיו (ובגלל שבאמריקה הצפונית, לאדם הממוצע יש תנאים טובים יותר הוא צריך שטח אדמה גדול יותר).

לעומת זאת באפריקה ניתן לראות שאדם אחד צריך את הכמות הקטנה ביותר של שטח כדי לספק את צורכיו האישיים.

Big image

פתרונות אפשריים לבעיה

חיסכון במשאבי טבע מתכלים- שימוש במשאבי טבע מתחדשים

הפחתת הפסולת- שימוש חוזר ומיחזור

שימור מגוון המינים- מכריזים על מינים מוגנים, אשר הפגיעה בהם אסורה על פי החוק.

שימור השטחים הפתוחים- הכרזת שטחים כשמורות טבע שאסור לבנות בהם מפעלים , בתים , תשתיות...

חיסכון באנרגיה -שימוש באנרגיות מתחדשות כגון- אנרגית השמש, המים והרוח

מניעת זיהום המים- מניעת שפיכת שפכים למקורות מים, אכיפת חוקים ותקנות, בעיקר בנוגע לפעילות של תאגידים מסחריים.

מניעת זיהום האוויר- שימוש באנרגיות חלופיות להפקת חשמל, נסיעות משותפות וחסכוניות, פיתוח כלי רכב המונעים בחמשל או בגז ועוד...

מניעת זיהום הקרקע -איסור על שימוש בחומרים כימים להדברה ודישון הפוגעים באיכות הקרקע, מניעת הצטברות של פסולת המחלחלת לקרקע ומזהמת ועוד...

חיסכון במים - שימוש ב"חסכמים", התפלת מים,שימוש חוזר - כשאפשרי, חינוך והסברה.

מה אנחנו חושבים על הנושא

פעילות האדם משפיעה רבות על הסביבה וכתוצאה משינויי הסביבה האדם מושפע . בשנים האחרונות האדם השפיע בצורה שלילית על הסביבה , וכתוצאה מכך איכות החיים של האדם השתנתה לרעה ולטובה. כיום אנו מציעים פתרונות שונים לבעיה .

לסיכום אנו חושבים שנושא זה הוא חשוב ביותר מפני שכמו שנאמר, הוא משפיע עלינו כיום ועל עתידנו ואנו תלויים בו. לכן חשוב להיות מודעים למצב ולתרום לפתרון הבעיה.

חידון קצר בנושא