תרכובות פחממנים

סתיו לנציאנו, דניאל מלמד ולירן רפאלי .

פחממנים

פחממנים הם תרכובות שבנויות מחלקיקי פחמן ומימן .
את הפחממנים אפשר למיין לשלוש קבוצות והן :
קבוצה #1 : אלקאנים
האלקאנים מורכבים מאטומי פחמן ומימן בלבד הקשורים ביניהם בקשרים בודדים בלבד.
נוסחתם הכללית של האלקאנים היא CnH2n+2.
קבוצה #2 : אלקנים
אלקנים הם פחממנים המאופיינים בקשר קוולנטי כפול אחד לפחות בין שני אטומי פחמן.
הנוסחה הכללית של אלקנים הינה CnH2n
קבוצה #3 : אלקינים
אלקינים הם בעיקר תרכובות אורגניות .
הנוסחה הכללית של האלקינים הינה CnH2n-2.
מקורות הפחמימנים הם בפליטות טבעיות ובפליטות אנתרופוגניות (מעשה ידי האדם), כגון כלי רכב, בתי זיקוק, מתקני אחסון דלק ומפעלים המשתמשים בממסים אורגניים .

תכונות

מצב צבירה : פחממנים שונים מופיעים בטמפ' החדר במצב צבירה גז, נוזל או מוצק.

כך למשל, פחממנים המכילים עד ארבעה אטומי פחמן הם גזים, פחממנים בעלי חמישה עד שמונה עשר אטומי פחמן הם נוזליים ופחממנים המכילים מעל שמונה עשר אטומי פחמן הם מוצקים בטמפ' החדר .

קיים קשר בין מספר אטומי הפחמן בתרכובות לבין מצב הצבירה שלו.
משיכה חשמלית : ככל שאורך שרשרת הפחממנים עולה יהיו כוחות המשיכה החשמליים בין המולקולות חזקים יותר וכך למשל בפחממן מתאן CH4 לכל מולקולה יש 18 אטומי פחמן .
מסיסות : פחממנים אינם מתמוססים במים אלא רק בממסים לא מימיים שעשויים אף הם מתרכובות פחמן כגון : הקסאן, נפט ובנזין .
תכונה נוספת היא בערת הפחממנים שמבוססת על תהליך כימי בעירה .

שימושים

בשל היותם של האלקאנים התרכובות האורגניות הבסיסיות ביותר, הם משמשים רבות בתעשייה הכימית כחומרי גלם להפקת חומרים מורכבים יותר, כגון אלקנים .
שימושם הידוע ביותר של האלקאנים הוא כחומרי שריפה כך, למשל, גז הבישול הוא תערובת של בוטאן-פרופאן. למעשה, רוב חומרי הדלק בשימוש יומיומי הם אלקאנים, ובתוכם רוב נגזרות הנפט. הנפט נוצר כששרידיהם הביולוגים של יצורים חיים מרקיבים ומתפרקים בבטן האדמה, בהיעדר חמצן, במשך מיליוני שנים .