La família dels cordòfons

amb l'eina photopeach

1A presenta els cordòfons