MASA

MASA JE OSNOVNO SVOJSTVO MATERIJE.

MASA ..

Masa je mera inercije. Masa teži da ostane u stanju relativnog mirovanja ili ravnomerno pravolinijskog kretanja. Masa se odupire (suprotstavlja) promeni svoga stanja.

MASA...

Masa je karakteristika tela kao zapremina, temperatura, kao brzina. Masa je jedna od osnovnih karakteristika tela.

MIROVANJE

Ako na dve lopte od različitog materijala a iste zapremine deluje ista sila one će imati različitu brzinu. Veću brzinu ima drvena lopta zbog toga što ima manju masu. Manja masa ima manju inerciju ili težnju da ostane u stanju relativnog mirovanja.