DoBeacon

Contact via het stopcontact

Specificaties

  • Een iBeacon voor een Amerikaans of Europees stopcontact
  • Configureerbaar: minor, major, berichtinterval, signaalsterkte en UUID
  • Mesh netwerk: beacons communiceren onderling zodat configuratie kan gebeuren van een tijdbesparende centrale plek
  • Zelf-monitoring: als een beacon uitvalt of uit het netwerk wordt gehaald, wordt dit door andere beacons gezien en doorgegeven aan de netwerkbeheerder
  • Software updates: over-the-air (OTA)
  • Berichtfrequentie tot 50 Hz (> 5x sneller dan de concurrentie)
  • Signaalsterkte tot +4dBm (levensduur van op batterij-gebaseerde iBeacons is minder dan 2 maanden op deze signaalsterkte). Dit is in de praktijk ongeveer 70 meter.
  • Levensduur: 20 jaar

Positiebepaling

Beacons worden gebruikt voor positiebepaling op het niveau van ruimtes of kamers. De nauwkeurigheid voor positiebepaling van iBeacons is op een aantal meters. Met onze expertise in indoor positiebepaling vanuit de robotica en de gebruikte optimale signaalsterktes en berichtfrequenties halen we het optimale wat betreft nauwkeurigheid in positiebepaling. Sterkere claims moeten kritisch worden doorgelicht.


Onze algoritmes profiteren van hoge dichtheden van beacons. Hoe meer beacons, hoe nauwkeuriger het resultaat. Uiteraard is voor navigatie het essentieel sensoren op de telefoon te gebruiken wat leidt tot positionering geschikt voor navigatie.

DoBots is een partij die iBeacons kan leveren en heel goed kan meedenken over wat er nodig is aan ondersteunende software voor een perfecte implementatie bij eindgebruikers.