KÕRVITSALISTE PUSLE

JANA MÄNG

MÄNGU TUTVUSTUS

Tegemist veebikeskkonnas mängitava puslega.

Mängu eesmärgiks peenmotoorika arendamine – areneb koordinatsioon silmade ja käeliigutuste vahel, sellega koos ka tähelepanu, mõtlemisvõime, ruumiline taju, mälu, kõne.

Mängijaid võib korraga olla üks. Kui rühmas on rohkem arvuteid, siis saab korraga mängida mitu last.

Reeglid: pilt tuleb kokku saada.

Ressursid: veebikeskkonnas mängitava pusle puhul on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu. Aeg ja mängimise kordade arv ei ole piiratud. Vastavalt laste tasemele on võimalik mängu varieerida – muuta kergemaks või raskemaks

MÄNGUS KASUTATUD E-ÕPPEVAHENDID

Mängu koostamiseks ja mängimiseks valisin keskkonna Jigsaw Planet.

Pildimaterjali otsimiseks kasutasin Google´i otsingumootorit.

Briifinguks ja debriifinguks kasutasin Moodle´i foorumit.

Valitud vahendid õigustasid end igati – praktiline, mugav, eesmärgipärane.

DEBRIIFING

Mängijad pidasid valitud keskkonda pusletamiseks sobilikuks ning mugavaks. Annab võimaluse arvestada mängijate tasemega – saab muuta puslet vajadusel kergemaks/raskemaks. Mäng on eesmärke täitev.

MÄNGU SIHTRÜHM

Tegin pusle küll oma rühma lastele (2-5a) mõeldes ja praktilisest vajadusest lähtuvalt, aga tegelikult pakub mängurõõmu mängijatele vanuses 2-…

Nooremate mängijate puhul peab lihtsalt arvestama asjaoluga, et briifing ja debriifing tuleb läbi viia suuliselt.

AITÄH KÕIGILE MÄNGIJATELE! MÄNGIDA ON TORE!