Ziekte van Parkinson

Alles over de ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson ontstaat door een tekort aan neurotransmitter dopamine in de hersenen.
De functie van een neurotransmitter is het doorgeven van impulsen. Een neurotransmitter is een hormoonachtige stof, elke zenuwcel maakt zijn eigen neurotransmitter. Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af, deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra (zwarte substantie). Door dopamine tekort worden aansturingen van spieren aangetast, hierdoor gaan de armen en benen beven(tremor). Spieren worden stijver (rigiditeit) waardoor beweging van spieren moeilijker wordt.

Motorische en psychische symptomen ziekte van Parkinson

Motorische symptomen voor de ziekte van Parkinson zijn:
* rigiteit (stijfheid)
* akinesi (bewegingsarmoede)
* rusttremor (rillen bij rust)
* houding (slechte lichaamshouding en verstoord evenwichtsgevoel)
* gelaatsuidrukking (maskergelaat)
* dysfagie (slikstoornis)
* obstipatie (vertraagde darmwerking)
* schuivend lopen
* moeite met praten

Psychische symptomen voor de ziekte van Parkinson zijn:
* depressie
* geheugenverlies
* cognitieve achteruitgang
* emotionele instabiliteit
* hallucinaties

Behandeling ziekte van Parkinson

De behandeling is vooral gericht op de motorische problemen. Fysiotherapie helpt om soepeler te kunnen bewegen, logopedie helpt bij de spraakproblemen en ergotherapie biedt ondersteuning om de gewone dagelijkse bezigheden langer zelfstandig te kunnen uitvoeren.


Helaas is er nog geen medicijn die de ziekte van Parkinson geneest, wel zijn er medicijnen die de klachten kunnen verminderen. De meest voorkomende die bij Parkinson worden voorgeschreven zijn:
* Levodopa: wordt in de hersenen omgezet in dopamine en vult het tekort aan dopamine weer aan.
* Dopamine agonisten: deze medicijnen bootsen de werking van dopamine na.
* Anti-chollinergica: door het dopaminetekort krijgt acetylchoine, een andere boodschappenstof in de hersenen, de overhand.
* Selegeline: voorkomt de afbraak van dopamine.