Goede Vrijdag

Witte Donderdag & Pasen

Jezus' kruisweg in beeld en geluid

Op Goede Vrijdag biedt het Baken de gelegenheid om langs Jezus' weg naar het kruis te lopen en stil te staan bij de betekenis van Goede Vrijdag.

In het Baken zullen schilderijen van de Via Crucis, de kruisweg van Jezus, gemaakt door kunstenares Judy van Vliet, geëxposeerd worden in een meditatieve omgeving.


We willen gezamenlijk in stilte langs de 14 'statiën' (verschillende fases van de kruisweg) lopen. We sluiten de kruisweg af met een gezamenlijk moment. Vooraf (van 20:00 tot 20:30) is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en de schilderijen op je gemak te bekijken. Je mag natuurlijk ook alleen naar het eerste gedeelte komen!


Het Baken zal op 29 maart van 20:00 tot 21:00 geopend zijn. Iedereen is welkom!


The Passion Den Haag

Op eerste paasdag is er geen samenkomst in het Baken. Op witte donderdag, 28 maart, willen we met belangstellenden uit het Baken en de wijk afreizen naar Den Haag om getuige te zijn van The Passion. The Passion is een muzikaal evenement over de laatste uren van Jezus. Er trekt een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. Op deze manier wordt op een speciale manier duidelijk gemaakt wat de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen is.


We vertrekken om 18:30 vanaf het Baken richting station Woerden. We nemen de trein van 18:49 naar Den Haag CS. Zorg dat je ov-chipkaart opgeladen is.

Laat weten of je meegaat! Dat kan via facebook.com/hetbakenwoerden, ferdinandverboom.hetbaken@gmail.com, Patrick Verdoold of Ferdinand Verboom.

Het evenement is gratis.