אליזבת הראשונה מלכת אנגליה

1533-1603

Big image

גיבורה לאומית

נחשבה לגיבורה לאומית בזכות בך שבתקופת כהונתה הגדילה אליזבת את אושרה של בריטניה, וביססה את הכלכלה הקפיטליסטית(זכות לקניין פרטי).במהלך שנות שלטונה הפכה אליזבת את אנגליה למקום בטוח,משגשג ומשכיל.