Werken en leren in de 21e eeuw

Dagdeel 2 van blauwdruk naar feedback

terugblik eerste dagdeel/inleiding (30 min.)

Presentatie visitekaartjes; start gemaakt met mindmap; vertel in 1 zin wat je eerste dagdeel is bijgebleven(kring rondgaan


Kern van dit dagdeel voor de docent: er is iets aan het veranderen in de maatschappij van nu: op het gebied van communicatie; informatietechnologie; werk; naar school gaan; samenleven, LEREN enz.


jij als cursist/werknemer in de 21e eeuw (45 min.)


1. Geef een voorbeeld uit jouw leven nu, waaruit blijkt dat je al een cursist bent van de 21e eeuw?

2. Geef een voorbeeld waarin duidelijk wordt, dat je (nog) achterloopt in de 21e eeuw?

3. Ben je tevreden met waar je nu staat? Licht toe?

4. Als je weet dat je achterloopt, wil je dan nog iets veranderen, of vind je het goed zo? Licht toe.

De docent kan de cursist bovenstaande 4 vragen eerst zelf laten maken (duur: 10 minuten). Pas daarna wordt de opname(wist je dat) bekeken en laat de docent een cursist commentaar geven + de docent geeft daarna eventueel aanvullende informatie.

Tot slot kijken de cursisten opnieuw naar de opname.

Vraag is nu: waar zitten de verschillen en waar de overeenkomsten?Van blauwdruk naar feedback (30 min)

Klassegesprek over blauwdruk/feedback product. Iets uit de bakkerswereld

Jullie kunnen over 30 minuten presenteren

A. Wat de begrippen BLAUWDRUK product en FEEDBACK product betekenen;

B. Wat de voordelen zijn van BLAUWDRUK en wat de nadelen.

C. Wat de voordelen zijn van FEEDBACK en wat de nadelen.

D. Een concreet voorbeeld, vanuit je huidige opleiding, wat een blauwdruk product is.

E. Een concreet voorbeeld, vanuit je huidige opleiding, wat een feedback product is.

F. Wat het belang is van een feedback product voor jou als klant/cursist/consument?


Presentatievormen: smore;glogster/gekleurde vellen


werkveld nader bekeken (45 min)

1. Zoek 3 feedback - organisaties in je eigen werkveld die hun product in de markt hebben gezet en willen inspelen op de tips en behoeften van de gebruiker.

2. Zoek 3 bedrijven/instellingen die dit absoluut (nog) niet doen.

3. Welke eisen stelt het bedrijf uit vraag 1 aan jou? Noem er minstens 7

4. Welke eisen stelt het bedrijf uit vraag 2 aan jou? Noem er minstens 7

5.3. Bij welk van bedrijven zou jij willen werken, Waarom?


Presentatie: Presenteer het bedrijf waar jij zou willen werken zo uitgebreid mogelijk;

(meer subvragen????)

Gebruikte je net een glogster, dan nu een smore (en omgekeerd)Afronden en afspraken

Verslag (inhoud en feedback, wat vind ik er van?)


Voorbereiding 3e bijeenkomst QR code