Kirjutamisoskuste parendamine

E-õppe kaudu saab õpetaja õpilast kirjutamisel toetada

KUIDAS E-ÕPPE VÕIMALUSED NII ÕPETAJAT KUI ÕPILAST AITAVAD?

Kui õpetajal on vaja minna koolitusele, tööreisile ja tundi peaks asendama- alternatiivina saavad õpilased teha iseseisva töö ning õpetaja saab tagasisidet anda ükskõik millises maailma otsas! Areneb kirjutamioskus, iseseisva töö tegemise oskus ja vastutustunne.


Kui õpilane on pikalt haige või muudel põhjustel ei saa koolitöös osaleda, on e-õppe võimalused suurepärased kaasamaks teda õppetöösse. Areneb kirjutamioskus, iseseisva töö tegemise oskus ja vastutustunne.

BLOGI KIRJUTAMINE

Hea võimalus õpilastel loominguliselt kas päevikut pidada, ürituse või projekti käekäiku jälgida, alustada teemablogiga ja seeläbi oma kirjutamisoskust parendada! Suurepärane võimalus võõrkeeleõpetajatele kasutamiseks ja õpilastel oma sõnumi edastamiseks maailmale.
Õpilane õpib kuidas oma sõnumit võimalikult lühidalt, aga siiski mõjusalt edastada. Võitleme jahumise ja mulliajamise vastu!
Big image
Wikispace´i kasutades saab õpetaja luua interaktiivse klassiruumi, et algatada projekte, grupitöid, anda võimaluse omavaheliseks diskussiooniks ja võimaldab õpilase tegevusi ka reaalajas tagasidestada nii samas klassiruumis viibides kui ka erinevatel kontinentidel olles.
Big image
Google Docs on hea vahend õpilasel tagasisidet saada õpetajalt kommentaaride ja muudatusettepanekute näol. Samuti hea vahend grupitööde tegemiseks, kus kõigil grupi liikmetel keeruline kokku saada on. Lihtne kasutada!
Big image

Blogi kirjutamine

Tekkis küsimusi/ vaidluskohti?