Riistvara hooldus ja monitooring

Praktika

Praktika eesmärgid

Praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi praktikaettevõttes konkreetsete tööülesannete täitmisel, tutvub erialale iseloomulike tööülesannete ja töökeskkonnaga, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, tehnilisele dokumentatsioonile esitatavate nõuetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega.

Praktika pikkus

10 nädalat.

Praktika toimumise aeg.

II õppeaasta alguses

Praktika ülesanded

Tutvustatakse IT organisatsiooni ja meeskonna tööd. Paigaldatakse arvutivõrgu komponente ja lisaseadmeid. Tuvastatakse tõrgete korral arvutivõrgu mittetoimivad komponendid. Jälgitakse ja dokumenteeritakse võrguliiklust kasutades erialast terminoloogiat.

Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused

Läbitud moodulid:
Infotehnoloogilise taristu ülalahoid organisatsioonis;
IT süsteemide riistvara;
Arvutivõrgud ja võrguseadmed;
Rakendustarkvara

Praktika õpiväljundid

Õpilane kirjeldab IT organisatsiooni ja meeskonna tööd.
Paigaldab arvutivõrgu komponente ja lisaseadmeid.
Tuvastatab tõrgete korral arvutivõrgu mittetoimivad komponendid.
Jälgitab ja dokumenteerib võrguliiklust kasutades erialast terminoloogiat.