My Smore Flyer

שנה טובה

בית ספר ניב מאחלים לכל התלמידים שנה טובה ופוריה. שנה של הצלחה, של הישגים גבוהים והמון כיף.
אייל גולן שישי בצהריים Eyal Golan