Pānui o te wiki

10 Hepetema, Wāhanga 3, 2021

Poipoia ō tātou nei pūmanawa

Kura WhānuiTe Aho Matua - Te Ira Tangata


1.4 Ko te ngākau te mata me te kūaha o te wairua. Otirā, ko te whiu o te kupu, ko te wero, ko te riri, ko te aroha, ko te hūmārie, me ēnei āhuatanga katoa he mea kuhu ki te ngākau, titi tonu ki te wairua. Koia nei te tīmatanga o te kōrero ‘kia ngākau māhaki’. Mā tēnei hoki ka tika te kōrero ‘He oranga ngākau he pikinga waiora'.


Nau mai hoki mai, e te whānau! E hīkaka ana te manawa kia kite i ngā kanohi menemene huri noa i te kura i ngā rangi kua taha ake. Koia rā te tohu pai o Te Whānautahitanga, me te taukaea aroha o tō tātou nei kura. Kua hoki harikoa mai ngā tamariki me ngā kaimahi anō hoki. Ahakoa e noho tonu ana i te taumata ohiti 2, kei te whai hua tonu te waka mātauranga nei.


Hei konā mai i roto i ngā mihi

Whaea Hayley.

Tuawera - Te Whare Tū Tauā

Tamariki Mīharo

E mihi ana ki ngā tamariki mīharo o te wiki; Manaia, Milah, Paikea, Kadene, Alex, Teina me Te Ao Mauri (mata ngaro).
Big picture

Kura App

Download the Kura App onto your phone to access the Kura pānui, Sports draws, Classroom alerts & the Parent portal.