El postimpressionisme

Finals del segle XIX i principis del XX.

CARACTERÍSTIQUES

-Es preocupa per captar, no només la llum sinó també expressivitat de les coses.

-Interès pel dibuix i l'expressivitat dels objectes i figures humanes.

-Els postimpressionistes van continuar utilitzant colors vius, una aplicació compacta de la pintura,pinzellades distingibles i temes de la vida real, però van intentar portar més emmoción i expressióa la seva pintura.
-Ocupació de colors contrastants.

-Colors purs amb gran càrrega emotiva.

ARTISTES I LES SEVES OBRES

Georges Seurat (1859-1891): El Circ (1891)


Paul Cézanne (1839-1906): Aix en Provence (1878)


Vincent Van Gogh (1853-1890): Retrat (1878)


Paul Gauguin(1848-1903): Dones de Tahití (1891)

Autorretratos van gogh
"Le cirque" Seurat - d'Art d'Art
CÉZANNE "Los jugadores de cartas" el cuadro más caro del mundo.