Haabneeme Kooli kodukord

-väljavõtted tehniliste vahendite kasutamise kohta-

Õpilane käitub viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ning teiste täiskasvanutega. Oma käitumisega ei sea õpilane ohtu ennast ega teisi.

Kõigil inimestel Eesti Vabariigis on õigus eraleu puutumatusele. Selle õiguse tagab põhiseaduse järgi isikuandmete kaitse seadus. Käitu teistega nii, nagu soovid, et sinuga käitutakse!

Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt, hoiab ja väärtustab kooli mainet ning hoidub nii avalikkuses kui ka veebikeskkonnas kõigest, mis võiks kooli mainet kahjustada.

Kõike, mida postitad avalikult veebi, saab nimetada mainekujunduseks. Vali hoolikalt, millise kuvandi maailmale endast jätad!

Õppepäeva jooksul ei kasuta õpilased mobiiltelefoni jt. õppetöös mittevajalikke isiklikke elektroonilisi seadmeid. Mobiiltelefon on õpilasel hääletu või välja lülitatud. Mobiiltelefoni erandkorras kasutamine toimub kokkuleppel klassijuhataja või aineõpetajaga.

Käsk on vanem kui meie. Arutlege klassis õpetajaga, kuidas oleks võimalik mobiilseid vahendeid õppetöös kasutada ning mis põhjusel ei ole isiklikke tehnilisi vahendeid mõistlik koolis niisama kasutada.

Õpilasel on teiste isikute filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine nii koolis kui ka kooli territooriumil keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on kooli juhtkonna esindaja, ürituse korraldaja/õpetaja või pildile/filmile jäädvustatava isiku luba.

Viide isikuandmete kaitse seadusele. Valdav enamus inimestest ei soovi, et nende isikuandmed ja teave elukorralduse kohta avalikkusele kättesaadavad oleksid.

Õpilase sülearvuti, tahvelarvuti või muu tehnilise vahendi eesmärgipärase kasutamise tunnis otsustab õpetaja.

Tutvusta õpetajale oma huvitavaid mõtteid, kuidas tehnilisi vahendeid õppetööks kasutada. Võib-olla tead just sina huvitavaid äppe, millest koolikaaslastel õpingutes kasu oleks?